45-års markering for ØHV

Øvre Haukåsen Velforening feiret den 24.08.2017 at det var 45 år siden husene i Ole Messelts vei var innflytningsklare. Det var invitert til samling med sosialt samvær og grilling i hagen til Trosterudvillaen. Inne i Villaen hadde Ingrid Myklebostad egen maleriutstilling.

Dagen før og dagen etter, var det strålende sol, men på markeringsdagen åpnet himmelens kraner seg og vi var glade for å kunne kose oss under tak i det store teltet. I underkant av 50 fremmøtte medlemmer av ØHV trosset været og bidro til en hyggelig 45-års markering.

Styreleder Frode Myklebostad ønsket de fremmøtte velkommen og poengterte at:
"Sol alene gir ikke liv, vi trenger også vann, derfor har værgudene i dag gitt oss vann, for å opprettholde livet og dette må vi tolke dit hen at Øvre Haukåsen Velforening vil få evig liv".

Grete Hoff overtok deretter mikrofonen og fortalte at det fortsatt var 3 medlemsfamilier i velforeningen som hadde bodd her siden husene var nye: Magne Austenaa, som også var ØHV's første formann, og Johnny Fagervold som også hadde vært foreningens formann, samt nåværende styreleder Frode Myklebostad, som også hadde vært byggeleder for garasjeanlegget som var innflyttingsklart til jul i 1988.Disse 3 familiene ble beæret med "gullmedalje" rundt halsen, og grunnet mangelen på sol, unngikk innholdet i medaljen å smelte av varme.

Så var det de "nyankomne" (ankommet ØHV de siste 5 årene) sin tur til å bli ønsket velkommen med gullhjerter med sjokoladeinnhold:
"Vi håper dere vil få mange gode og hyggelige år her hos oss".

"Tut og Blæs" innledet deretter kvelden med sitt alltid populære orkester.

Grillen var varm og medlemmene kunne legge på grillmaten sin og nyte denne under tak i teltet, sammen med medbrakt drikke. I hyggelig samtale med både nære og fjerne naboer, fikk nye bekjentskap i nabolaget også liv denne kvelden.

Ved 21-tiden var de fleste fornøyd med kvelden og ruslet hjemover i flokk og følge.