Signalleverandør på kabelanlegget vårt er Telenor. (Tidligere Canal Digital)

 
Kontaktperson ØHV Roar Lüthcke 905 38 526 - rluthcke@online.no
 

Info 1. Se PDF

Info 2. Se PDF