Medlemmenes side
 

Ønsket annonse relatert til medlemskapet i ØHV, kan sendes til: Leder i ØHV


 

11.08.2011:

T I L-Nytt på CD.

”Trosterud Idrettslag er nå historie. I den anledning er alle TIL-Nytt nummer lagt på en CD.

Er du interessert, kan du henvende deg til

Oldermanns ligaen v/ Jon-Martin Christiansen, e-post: jomachri@online.no  ,  mobil: 900 92 314 for bestilling.

Prisen er kr. 150,-. pr. stk.

Inntektene går til Oldermanns ligaen, Trosterud Idrettslag.”