Medlemskap i ØHV

Kontonr. 6032.06.00300 for innbetaling av kontingent

 

 § 2 (fra Statuttene)

 Medlemmer i Øvre Haukåsen Velforening er eiere av rekkehus og/eller leilighet på Øvre Haukåsen.
 Medlemskapet er obligatorisk.

___________________________________________________________________________________
 

"Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på fellesutgiftene på grunnlag av budsjettet."
Se Statuttene §7.
 

Innkreving forfaller til betaling med 1/4-part (a konto) pr. 20.mars og 20. august.
Avregning gjøres 1/2-årlig, 20. juni og 20.oktober.

Rekkehus i 3 etasjer har 2 garasjer (en til hovedleilighet og en til hybelleilighet)
Rekkehus i 3 etasjer med kjeller istf. hybelleilighet har 1 garasje
De øvrige har 1 garasje hver


For 2018 gjelder følgende:

 

2018 Etasjer Kontin-gent Vedl.holds-fond Garasje-kont Garasje-fond Garasje-forsikr. Kabel-TV Garasje-strøm Sum
Rekkehus 3,0 8 216 1 846 3 600 1 600 500 2 100 etter måler 17 862
Rekkehus 1 gar.   8 216 1 846 1 800 800 250 2 100 etter måler 15 012
Rekkehus 2,5 7 900 1 775 1 800 800 250 2 100 etter måler 14 625
Hybelleil. 0,5 6 636 1 491 1 800 800 250 2 100 etter måler 13 077
Rekkehus 2,0 7 584 1 704 1 800 800 250 2 100 etter måler 14 238
Leilighet 1,0 6 952 1 562 1 800 800 250 2 100 etter måler 13 464
Leilighet 0,5 6 636 1 491 1 800 800 250 2 100 etter måler 13 077

For Q3 og Q4 kommer et tillegg hver på kr. 600,- for asfaltering. Gjelder kun for 2018, altså bortfaller for 2019.