Medlemskap i ØHV

Kontonr. 6032.06.00300 for innbetaling av kontingent

 

 § 2 (fra Statuttene)

 Medlemmer i Øvre Haukåsen Velforening er eiere av rekkehus og/eller leilighet på Øvre Haukåsen.
 Medlemskapet er obligatorisk.

___________________________________________________________________________________
 

"Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på fellesutgiftene på grunnlag av budsjettet."
Se Statuttene §7.
 

Innkreving forfaller til betaling med 1/4-part (a konto) pr. 20.mars, 20. juni (inkl. strøm) og 20. august.
Avregning gjøres 20.oktober.

Rekkehus i 3 etasjer har 2 garasjer (en til hovedleilighet og en til hybelleilighet)
Rekkehus i 3 etasjer med kjeller istf. hybelleilighet har 1 garasje
De øvrige har 1 garasje hver


For 2019 gjelder følgende:

 

2019 Etasjer Kontin-gent Vedl.holds-fond Garasje-kont Garasje-fond Garasje-forsikr. Kabel-TV Garasje-strøm Sum
Rekkehus 3,0 9 568 1 040 2 000 1 600 520 2 100 etter måler 16 828
Rekkehus 1 gar.   9 568 1 040 1 000 800 260 2 100 etter måler 14 768
Rekkehus 2,5 9 200 1 000 1 000 800 260 2 100 etter måler 14 360
Hybelleil. 0,5 7 728 840 1 000 800 260 2 100 etter måler 12 728
Rekkehus 2,0 8 832 960 1 000 800 260 2 100 etter måler 13 952
Leilighet 1,0 8 096 880 1 000 800 260 2 100 etter måler 13 136
Leilighet 0,5 7 728 840 1 000 800 260 2 100 etter måler 12 728