Medlemskap i ØHV

Kontonr. 6032.06.00300 for innbetaling av kontingent

 

 § 2 (fra Statuttene)

 Medlemmer i Øvre Haukåsen Velforening er eiere av rekkehus og/eller leilighet på Øvre Haukåsen.
 Medlemskapet er obligatorisk.

___________________________________________________________________________________
 

"Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på fellesutgiftene på grunnlag av budsjettet."
Se Statuttene §7.
 

Innkreving forfaller til betaling med 1/4-part (a konto) pr. 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober,
med faktura ca. 6 uker i forkant.og 20. august.

Rekkehus i 3 etasjer har 2 garasjer (en til hovedleilighet og en til hybelleilighet)
Rekkehus i 3 etasjer med kjeller istf. hybelleilighet har 1 garasje
De øvrige har 1 garasje hver

 


For 2021 gjelder følgende:
 

 

 


For 2020 gjelder følgende: