Rekkekontakter (Oppdatert mai 2022)
 
Rekke A (Sameie II)    Maja Henden

OMV nr. 46 A

Rekke B   Kjell Erik ┼mold   OMV nr. 130
Rekke C    Kiren Hill OMV nr. 28
Rekke D (Sameie I)  Nils Petter Tveten OMV nr. 44 E
Rekke E  Roar LŘthcke OMV nr. 62 A
Rekke F   Jon-Martin Christiansen  OMV nr. 90
Rekke G  Solfrid Hallingstad OMV nr. 104 A
Rekke H  Espen Fr°vik OMV nr. 144
Rekke J  Elin Eikenes Johansen OMV nr. 156
Rekke K  Peter Swann OMV nr. 168
Rekke L  Anders Pilgaard OMV nr. 192 A