Området består av totalt 186 boenheter fordelt på følgende måte:
 
På det øvre området:
Husrekke D og A:
60 stk leiligheter på ett plan
Husrekke F og B:
20 stk rekkehus i 2 etasjer
 
På det nedre området:
Husrekke C, E, G, H, J, K og L:
50 stk rekkehus i 3 etasjer hvorav
50 stk hybelleiligheter i underetasjen
Husrekke C har i tillegg:
6 stk rekkehus i 3 etasjer uten hybelleilighet (kun kjeller)
 

Arealberegning for skattetakst     (Ny likningsverdi på boligen din)
Følg linken