Styrets sammensetning etter Generalforsamlingen i 2020:

Styret har konstituert seg som følger:

Styreleder: Roar Lüthcke Omv.   62 A 905 38 526  rluthcke@online.no
Nestleder, Øk. Ingar Slettebø Omv.    24 917 43 900
Sekretær: Inger Lise Skogbakken Omv.    98 A 922 69 858
Utekontakt: Kristian Vasquez Bøysen Omv.    36 B 986 28 763
Utekontakt: Dzemal Fetisi Omv.    108 A 913 68 925  
Vara:   Anders Martin Pilgaard Omv.   192 A 474 08 313
Vara: Thor Johan Nettli Omv.   114 988 26 784
Revisor: Lise Christiansen Omv.   90 951 52 453 Kun 1 revisor, da OBOS har kyndig regnskapsfører og rådgiver


Andre tillitsverv:
 

Valgkomitè: Espen Frøvik Omv.   144 481 60 412
Valgkomitè: Stig Wachter Omv.   60 E 994 47 360
Valgkomitè: Marianne Henriksen Omv.   166 971 21 484