Styrets sammensetning etter Generalforsamlingen 02.05.2018:

Styret har konstituert seg som følger:

Styreleder: Frode Myklebostad Omv.   192 900 50 270 E.mail
Nestleder: Martin Gåsland Omv.    88 909 59 047
Styremedlem: Per Einar Lauritzen Omv.    78 976 43 412
Styremedlem: Torill Skjeggedal Omv.    76 954 25 085
Styremedlem: Kristin Bråthen Omv.   158 984 65 245  
Vara:   Tina Rebecca Hov-Gylte Omv.   151A 928 11 596
Vara: Thor Johan Nettli Omv.   114 988 26 784


Andre tillitsverv:
 

Revisor: Helge Ragnar Hagen Omv.   50A 905 12 668
Revisor: Roar Lüthcke Omv.   62 A 905 38 526
Valgkomitè: Espen Frøvik Omv.   144 481 60 412
Valgkomitè: Grete Hoff Omv.   106 482 60 171
Valgkomitè: Marianne Henriksen Omv.   166 971 21 484