Styrets sammensetning etter Generalforsamlingen i 2022:

Styret har konstituert seg som følger:

Styreleder:

Roar Lüthcke

Omv.   62 A

905 38 526

 rluthcke@online.no

Nestleder, Økonomi

Arnliot Skar

Omv.   166A

466 31 960

Vedl.hold fellesområder

Anders Martin Pilgaard

Omv.   192 A

474 08 313

Vedlikehold garasjer

Anders Peter Fisher

Omv.   188 A

402 17 145

Trafikk, parkering

Nils Petter Tveten

Omv.     44 E

901 94 583

 

Vara:  

Kjersti Strøm

Omv.     60 G

920 51 695

Vara:

Ingunn Myren

Omv.    184 A

922 55 700

Revisor:

Nikolas Peter Tsiolas

Omv.     60 E

966 73 101

Kun 1 revisor, da OBOS har kyndig regnskapsfører og rådgiver


Andre tillitsverv:
 

Valgkomitè:

Espen Frøvik

Omv.   144

481 60 412

Valgkomitè:

Monica Hoel

Omv.   110 A

482 80 565

Valgkomitè:

Marianne Henriksen

Omv.   166

971 21 484