Veivedlikehold

ØHV har f.o.m vinternen 2011/2012 avtale med ISS Landscaping om brøyting og strøing av veiene på området, samt vårrengjøringen, som feiing av strøsand etter vintervedlikeholdet.

Avtalen er løpende dersom ikke annet er avtalt, og kan sies opp etter hver sesong. Oppsigelse må skje skriftlig innen 15. august.

Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra beboerne på om dere er fornøyd eller ikke med det arbeidet som utføres.