21.04.2014

Varsel om 3-5% prisøkning på verandarekkverk.
Gjelder bestillinger etter 01.06.2014.
Bestillinger før 01.06.2014, leveres til gammel pris.

Bestilling sendes ØHV: til rluthcke@online.no
 


20.05.2013

Prisjustering på verandarekkverk. Fom. 4. juni 2013, kr. 29.300,-
Bestilling sendes ØHV: frode@mybo.no
 

20.01.2013

Ny beskrivelse samt skisse, av siderekkverk på utbygget veranda:
Se linker nedenfor under "Nytt verandarekkverk".


06.12.2011

Verandarekkverk i stål/glass:
 
Ny avtale-justert pris: kr. 27.244,50 for 6 felt.
Ny pris gjelder for bestillinger etter 18. januar 2012.

Det tas forbehold om mulig prisjustering i 2013


GF 2009, samt siderekkverk 2013
Nytt verandarekkverk

 Skisse av nytt verandarekkverk     Rekkverk på utbygget veranda   Skisse siderekkverk

Man kan skifte ut det gamle rekkverket etter eget ønske. Det er ingen krav til samtidighet i rekka, men når noen skifter ut, så skal det gjøres etter den konstruksjonsløsningen som ble vedtatt på Generalforsamlingen 2009. Nytt rekkverk skal være i syrefast stål med 8mm herdet laminert glass. Glasset kan være klart eller frostet etter eget ønske (se detaljert beskrivelse under ”GF-vedtak til nytt verandarekkverk”). Rekkverket skal bestilles via ØHV’s Styre som vil koordinere og avrope bestillingen i henhold til inngått rammeavtale med valgt leverandør. Dette for å sikre den ensartethet som reguleringsplanen krever. Fakturering foretas direkte fra leverandør til den enkelte kunde (forbrukerkjøp).

Vær oppmerksom på følgende, i forhold til det gamle verandarekkverket

Rekkverket er ikke godkjent etter dagens sikkerhetskrav, da det pga. liggende bord er mulig å klatre i det. Følgelig vil ikke ØHV’s Styre lengre bistå med innkjøp av materialer til utskifting av råttent/ødelagt treverk. Styret vil fraråde å reparere det gamle, ikke godkjente rekkverket, og anbefaler heller utskifting til ny type, ettersom vi nå har en ny løsning klar. Generalforsamlingen 2009 har vedtatt hvordan eventuell ny rekkverksløsning skal være.

Ta gjerne kontakt med ØHV’s Styre for råd og veiledning, dette er gratis. Styrets kontaktperson, Frode Myklebostad,
e-post:
frode@mybo.no eller tlf. 900 50 270, vil alltid være tilgjengelig for spørsmål.