Garasjene er uoppsigelig knyttet til sin spesifikke boenhet, opprinnelig 186 stk totalt.

 

I utgangspunktet ble hver boenhet tildelt sin spesifikke garasje. Dette var etter krav fra Oslo Kommune og var knyttet til godkjenningen av garasjeanlegget. Se garasjekontrakten

 

”Ved salg av sin boenhet, overføres garasjekontrakten, med de rettigheter og plikter den gir, til ny eier som plikter å overta den”. Ref. ØHV’s Statutter §2 annet ledd.

 

(Boenhet er enhver leilighet på feltet. Opprinnelig hybelleilighet i underetasjen på rekkehus, defineres i denne sammenheng som egen boenhet, selv om den senere er tillagt rekkehusets boareal).

 

Se skissen over garasjeområdet her, med kopling av garasjenr. til husnummer.

 

Garasjene til hovedleilighet og hybelleilighet (3 etasjer) ligger i 90% av tilfellene ved siden av hverandre. Det er noen få steder hvor dette ikke var praktisk mulig å gjennomføre, og det må derfor alltid fortsette å være slik i henhold til de avtalene som ble inngått ved ferdigstillelsen av garasjene.

 

Videre er garasjene, av praktiske årsaker, samlet på best mulig måte i forhold til husrekkene. Dette har stor betydning for organisering av felles dugnader, for eksempel i regi av rekkekontakten.

 
Dersom noen flytter fra en boenhet til en annen internt på feltet, må vedkommende også bytte garasje grunnet ovenfor nevnte knytninger mellom garasje og boenhet.

 

Det er Rekkekontakten, eller Formannen i de respektive Sameiene, som har ansvaret for å påse at dette gjennomføres etter forutsetningene. Ved behov for nærmere veiledning kan Styrets ansvarlige for uteområdet kontaktes.