Protokoll fra Årsmøtet (Generalforsamlingen) 2022. Se PDF

 

Årsmelding for regnskapsåret 2021. Se PDF

 

Protokoll fra Årsmøtet (generalforsamlingen) 2021. Se PDF

Protokoll fra Årsmøtet (generalforsamlingen) 2020

Snart generalforsamling 202, info. Se PDF

Info om vårens generalforsamling 2020. Verson 3. Se PDF

Info om vårens generalforsamling 2020. Verson 2. Se PDF

Info om vårens generalforsamling 2020. Se PDF

Innkalling til Generalforsamling onsdag 13. mai 2020

Varsel om generalforsamling i ØHV 6. mai 2020


Protokoll fra Generalforsamlingen 2019 finner du på denne linken, se PDF

Melding til medlemmene vedr. Protokollen fra Generalforsamlingen 2019, se PDFner du på denne linken, PDF

Årsmelding for 2018 finner du på denne linken, se PDF

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2019

Protokoll fra Generalforsamlingen 2018 finner du på denne linken, PDF

Tilleggsinformasjon til Protokollen fra Generalforsamlingen fin

Årsmeldingen for 2017 finner du på denne linken, se PDF

Protokoll fra Generalforsamlingen 2017 finner du på denne linken, PDF

Årsmeldingen for 2016 finner du på denne linken, PDF

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2017, PDF

Protokoll fra Generalforsamlingen 2016 finner du på denne linken, PDF

Årsmelding for 2015 finner du på denne linken, PDF

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2016, PDF

Protokoll fra Generalforsamling 2015 finner du på denne linken, PDF

Årsmelding for 2014 finner du på denne linken (PDF)

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2015 (PDF)

Protokoll fra Generalforsamlingen 2014 finner du på denne linken PDF

Årsmeldingen for 2013 finner du på denne linken (PDF)

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2014 (PDF)

Protokoll fra Generalforsamlingen 2013 finner du på denne linken (PDF)

Årsmelding for 2012 finner du på denne linken (PDF)

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2013 (PDF)

Protokoll fra Generalforsamlingen 2012 finner du på denne linken (PDF)

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalfrosamlingen 2012 (PDF)

Årsmelding for 2011 finner du på denne linken (PDF)

Protokoll fra Generalforsamlingen 12. april 2011 finner du på denne linken

Valgkomiteens innstilling til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2011 (PDF)


Årsmelding for 2010 finner du på denne linken (PDF)
 


Protokoll fra Generalforsamlingen 20. april 2010 finner du på denne linken

Valgkomiteens forslag til kandidater på valg til Generalforsamlingen 2010

Årsmelding for 2009 finner du på denne linken (PDF)
 Protokoll fra Generalforsamlingen 20. april 2009 finner du på denne linken

Årsmeldingen for 2008 finner du på denne linken: PDF-fil


Protokoll fra Generalforsamlingen 2008 finner du på denne linken.pdf

 

For å kunne åpne en PDF-fil, må Adobe Acrobat Reader være installert på din datamaskin.

Dette kan lastes ned gratis fra linken under: