11. januar 2021:

Eget dokument parkering/garasje:  PaGa-mandat

 

27.03.2020

Menysiden har nå fått en egen fane: Lekeplasser i menyen

Lekeplasser

27.03.2020:

Tidligere Medlemsposter ligger nå under egen fane: Medlemspost i menyen

Årets Dugnad 2020, se Medlempost nr.17


 

Hei godtfolk, og god sommer                                                    Lutvann 10. juli 2019

 

I disse dager reforhandler vi avtale for vintervedlikehold (mest snøbrøyting og strøing).
I denne diskusjonen dukker det opp en gjentakende og fordyrende argumentasjon om «trange gangveier o.l.» som enten ødelegger eller hindrer bruk av vanlig redskap (les normale traktorer for den type snørydding).
Samtidig har vel alle fått med seg om branner i garasjeanlegg, sist på Haugerud. Årsaken er ikke definert enda,
men vi bør i alle fall ta våre forholdsregler. ...

 

Dette trigger en melding til alle medlemmene, med påminnelse om noen selvfølgeligheter ...
(vennligst videreformidle dette også til dine leietakere!)

·         Busker og trær skal klippes så de ikke henger ut i gang- eller kjøreveier.

·         Det er ikke tillat å belaste strømnettet i den enkelte garasje mer en normal, enkel bruk. F.eks. ladning av elbiler må ikke skje på en måte som fører til varme ledninger og/eller støpsler / kontakter –
selv om sikringen «holder»!

·         Det er ikke tillat å lagre privat brennbart materiale i el-bodene i garasjerekkene.

·         Rydd og fjern søppel og brennbart materiale, både ute og inne!

Styret vurderer tiltak vedrørende søppelkasser som står nært garasjeveggene.

 

Vi håper alle medlemmer klipper og rydder som påpekt.
I denne sammenheng viser vi til prinsippene for vår-dugnader. De samme områdene for stell av fellesarealer, som er tegnet og fordelt til hver husrekke, gjelder hele året.

(se «Bebyggelsen» for rodekart).

 

Styret håper rekkekontaktene kan hjelpe oss å oppfordre sine naboer til vanlig, frivillig deltagelse - for bedre orden
og sikkerhet for alle.

 

 

Fortsatt god sommer.
Hilsen Styret i ØHV
v/ Roar Lüthcke, styreleder

 


01.04.19

Vårdugnad torsdag 25. og fredag 26. april 2019, se PDF


01.04.2019

Feiing av veiene tirsdag 9. april, se PDF28.09.2018

Oppfølging fra GF 2018


06.07.2018

Parkering gjen, PDF


15.06.2018

Oppfølging av GF-vedtak vedr. parkeringsbestemmelsene
 

28.04.2018

Feiing av veiene
 

25.04.2018

Vårdugnad 3. og 4. mai

01.02.2018

Har du planer om anskaffelse av El-bil?


28.08.2017

Info om parkering, se link


 

16.05.2017

Asfaltering sluttført, se PDF

 

01.05.2017

Asfaltering på de indre veiene, se PDF

 


 

02.04.2017

Vårdugnad 5-6. april 2017, se PDF

Dugnad_var_ 2017.pdf

Dugnadskart_m_sekkeplasser_2017.pdf


 

09.06.2016

Oppgradering av lekeplassene, se PDF


 

10.05.2016

Info vedr. asfaltering til øvre området, se PDF
 


 

29.03.2016

Vårdugnad 8. april, se PDF

04a_Dugnad_varen_2016.pdf

04b-Dugnadskart_m_sekkeplasser.pdf


 

13.01.2016

Betalingsterminer for velkontingent
 


 

20.11.2015

Informasjon om de nye parkeringskortene, se PDF
 


 

22.07.2015

Info fra Politiet

Se PDF


 

15.05.2015

Containere og vårdugnad, se PDF


 

12.05.2015

Da er 3. etappe av asfaltering (OMV) over:

KL. 14.00 i dag tirsdag 12.05, (helt etter planen) var hele OMV ferdig asfaltert og værgudene var med oss helt frem.

5 minutter etterpå åpnet himmelens sluser seg og vi fikk en gratis test på at overvannet rant i riktig retning ned i gateslukene.

 

Årets asfaltering av garasjetomta og OMV er derved gjennomført og området er ferdig pyntet til 17. mai.

Gutta fra Vaktmesterkompaniet har gjort en utmerket jobb både teknisk og estetisk.

 

Fartshumpene vil bli lagt på nytt på de samme stedene. Det er et annet lag som kommer og tar den jobben.

Det er gode grunner til at fartshumpene ligger der de er, så noen endring av dette er ikke aktuelt.

 

Nå er det viktig at bilparkeringen går tilbake til normalen, slik at det heretter ikke lengre parkeres på indre kjørevei.

 

Oppmerking av P-plasser, samt nymerking av sperremarkeringen i innersvingen, blir ikke gjort før til høsten. Malingen sitter dårlig på nylagt feit asfalt.

Husk derfor at parkering i innersvingen fortsatt ikke er tillatt, selv om det ikke er malt sperrefelt der. Dette gjelder også parkering foran inngangen til hybelleilighetene.

 

OBS:

Pass også på at biljekken ikke settes direkte ned på fersk asfalt ved hjulbytte. Legg en plankebit under jekken for å beskytte asfalten.

 

 

Hilsen Frode Myklebostad

Mobile phone: 900 50 270

e-mail: frode@mybo.no

 
 

 

09.05.2015

Ny oppdatering om asfalteringen av selve veien:

(Denne infoen kommer kun pr mail, så derfor må dere informere eventuelle leieboere selv).

 

Oppstart på selve Ole Messeltsvei fra mandag morgen 11.05.

 

-Mandag morgen starter gravearbeidet innerst ved garasjene, snuplassen kan derfor ikke brukes på mandag.

-Det legges asfalt på selve snuplassen på mandag.

-Alle 11 slukene i gata vil bli skiftet ut på mandag.

-Litt utpå dagen kommer det asfaltfres og tar fartshumpene i veien.

 

-Tirsdag legges det nytt slitelag med asfalt i Ole Messeltsvei.

-Når asfalten er ferdig lagt kan den kjøres på, da veiasfalten er en kraftigene type som tåler det.

 

Det er viktig at det ikke står biler i selve veien etter kl. 08.00 på mandag, samt hele tirsdag. Eventuelle biler som blir stående i veien for arbeidet, må regne med borttauing.

 

Gjesteparkeringen kan brukes på mandag, men ikke parkèr ved siden av slukene i gata!

 

Det må heller ikke stå biler på gjesteparkeringen ved fartshumpene, da disse skal freses ned før asfaltering.

 

 

Hilsen Frode Myklebostad

Mobile phone: 900 50 270

e-mail: frode@mybo.no

  

05.05.2015

Oppdatering om fremdriften av asfalteringen:

(Denne infoen kommer kun pr mail, så derfor må dere informere eventuelle leieboere selv).

 

I dag tirsdag 05.05, har omtrent halvparten av strekningen langs veien blitt asfaltert, resten blir tatt i morgen formiddag, onsdag. Det er viktig at portene er opplåst, det letter jobben.

La det gå ca ett døgn før dere tar i bruk garasjene igjen etter at asfalten er lagt.

 

De vil deretter fortsette asfalteringen på fyllinga og forhåpentligvis bli ferdig i løpet av dagen eller torsdag formiddag.

 

Selve Ole Messeltsvei blir tatt fra mandag morgen 11.05. De vil starte innerst og jobbe seg ut.

Det er viktig at det ikke står biler i veien etter kl.08.00 denne dagen. Eventuelle biler som blir stående i veien, må regne med borttauing.

 

Selv om gjesteparkeringen ikke skal asfalteres, anbefaler vi at den også blir fri for biler på mandag.

Det er store maskiner som benyttes og det må i hvert fall ikke stå biler på gjesteparkeringen ved fartshumpene, da disse skal freses ned før asfaltering og da kan asfaltsprut skade bilen.

 

Hilsen Frode Myklebostad

Mobile phone: 900 50 270

e-mail: frode@mybo.no

 

 

23.04.2015
Asfaltering av garasjeområdet og Ole Messelts vei, Se PDF


07.04.2015

Vårdugnad 8. april, se PDF


12.01.2015

Snømåking og datoparkering - Se PDF

 


12.12.2014

Se skriv om nye regler for parkering utendørs: PDF12.10.2014

Se PDF : Parkeringsforholdene i OMV.pdf
 


29.06.2014
Lutvann Leir, Oslo

Onsdag 18.06.2014, ble jeg oppringt av Kristoffer Rein fra Hjellnes Consult, som presenterte seg som ansvarlig for følgende rapport på vegne av Forsvarsbygg:

"KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN:
LUTVANNSVEIEN 60, LUTVANN LEIR, OSLO." (Klikk for PDF)

"Hensikten med planarbeidet er å avklare rammene for fremtidig utvikling av Lutvann leir med ny bygningsmasse tilpasset Forsvarets behov de neste 20 årene. Planarbeidet skal legge til rette for en videre utvikling av Lutvann leir for å dekke viktige samfunnsmessige behov."

Han beklaget at vi (ØHV) ikke hadde fått saken til høring og at dette bero på at vi rent teknisk ikke var definert som nabo, i og med at det lå en kommunal turvei mellom oss og leiren.

Som jeg sa til han, så bør man av og til overse byråkratiet og bruke sunn fornuft. Vi er tross alt nærmeste nabo til leiren med 150 medlemsfamilier som i høyeste grad vil bli berørt av dette.

Han beklaget igjen og lovet å oversende forslaget til planprogram umiddelbart og jeg ba da om at høringsfristen for vårt vedkommende måtte forlenges til etter ferien.

Vi ble enige om 25. august.

Videre tiltak fra styret, i sakens anledning:

Styret har bestemt å nedsette en intern høringskomitè, bestående av to fra styret (Martin Gåsland og meg selv) og to fra medlemmene forøvrig. Fra medlemmene har vi spurt Arve Hoff og Bente Lise Dagenborg som har sagt seg villig til å delta.

Vi hadde første møte fredag 27.06. der vi la opp strategien for høringskomitèen. Vi skal utarbeide en fyldig tilbakemelding og sette fokus på konsekvensene for nærmiljøet, av en utvidelse av leiren som beskrevet. Vi kommer til å legge stor vekt på de trafikale forhold og de enorme negative konsekvensene en trafikkøkning vil medføre på de eksisterende tilførselsveier til leiren.

Komitèen tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer i sakens anledning.

Sendes på mail til: frode@mybo.no

Vi har berammet nytt møte til mandag 18.08. hvor vi vil koordinere våre innspill til en endelig tilbakemelding.

Frode Myklebostad
formann ØHV


24.05.2014.

Faktura for velkontingent første halvår 2014, sendes ut 30. mai.

Betalingsfrist er 20. juni, som tidligere. Se PDFVårdugnad 24. april 2014, se PDF-linken01.03.2014

Faktura på garasjetak 2014 er sendt ut pr. 1. mars.2014

Forfall: 20. mars 2014
 


 

Vinter og snø - og parkering                                                                                 08. januar 2014

Riktig godt nytt år!

Stort sett har vinteren glimret med sitt fravær før nyttår, i hvert fall hva snøfall angår, og sett fra et vinter-vedlikeholds synspunkt var det mye trøbbel spart.

Parkeringsforholdene i Ole Messelts vei blir trangere og trangere

Ved bygging av garasjeanlegget, stilte kommunen i sin tid krav om minst 1 garasje pr leilighet
(186 garasjeplasser), pluss 20% = 37 såkalte gjesteparkeringsplasser (oppmerkede P-plasser).

Gjesteparkeringsplassene fylles stort sett hver kveld opp av egne beboere.

Ole Messelts vei er regulert som privat vei

·     Rettsvesenet har tidligere bekreftet at ØHV v/styret har full råderett over den private Ole Messelts vei, f.o.m. nr. 10 ved rundkjøringen der bussen snur.

Vi minner om parkeringsreglene hos ØHV

·     Vi ber om at alle respekterer de parkeringsregler som er vedtatt og derved bidrar til at styret slipper å bruke tid og krefter på å håndheve disse reglene.

Inntauing av hensatte, uvedkommende og uregistrerte  biler

·     Kjøretøy som blir hensatt på våre fellesområder eller i Ole Messeltsvei, lengre enn 72 timer uten å være i bruk, vil få 24 timers varsel om å fjerne dette før det blir tauet vekk.

·     Praksisen med fjerning av hensatte biler vil også for fremtiden bli håndhevet strengt.

      Egen bil inn i garasjen

·    Garasjen er til parkering, hemsen til lagring.
Husk at besøkende også skal ha mulighet til å parkere hos oss

·    Garasjen er ikke opplagsplass, verken for ”ikke kjørbare biler” eller annet som ikke inngår i den daglige driften av bilen. En del garasjer leies dessverre ut til utenforstående som ren lagringsplass, dette er ikke tillatt i henhold til den avtalen som gjelder for bruk av garasjene.

·     Utleie av garasjen kan kun foretas hvis husstanden ikke disponerer bil, og da kun til parkering av bil i drift, fortrinnsvis til beboer i ØHV som trenger en ekstra garasje.

Sunn fornuft tilsier følgende:

Parkering på vintertid

Flytt bilen til forskjellige plasser slik at brøytemannskapene får anledning til å rydde opp der det har stått biler med snø rundt.

Parkering foran hybelleiligheter med inngang direkte fra OMV (fra nr. 154 B til 176 B).

·     Bruk fornuften og sørg for å parkere med god åpning mellom bilene der hvor disse gangstiene/-trappene kommer ut. Bruk fortrinnsvis yttersiden av veien til parkering.

Parkering i innersvingen

·     Husk parkeringsforbudet i innersvingen. På vinterstid er dette parkeringsforbudet enda viktigere, og på vinterføre er det kun skiltene som syns.

Hilsen Styret ØHV


Asfaltering av garasjeområdet.          27.08.2013.

Første fakturering for 2013, for asfalteringsprosjektet, er sendt ut og forfalt til betaling 20.08.2013.

Ved forfall manglet dessverre 33 innbetalinger. Finn frem fakturaen og legg den til betaling snarest.

Oppstart av asfalteringsarbeidet:

Arbeidet starter mandag 2. september, med fjerning av gammel asfalt.

Dette tar mesteparten av uka og vi regner med asfaltering uka deretter.

I år er det halve garasjetomta som skal tas.

Det betyr at alle garasjer f.o.m. nr. 50, t.o.m. nr. 117, vil bli berørt.

I tillegg kommer området utenfor garasjene nr. 1-12.

Altså: All gammel asfalt vil først bli fjernet, deretter vil området nivelleres og avrettes, slik at vi får riktig fall for overvann fra "moder natur".

Til slutt legges det ny asfalt sammenhengende, for å få en homogen overflate uten åpne skjøter. Dette er viktig for at overvann ikke skal renne ned i fyllingen.

Parkering mens arbeidet pågår:

Garasjene kan, med forsiktighet, brukes mens fjerningen av gammel asfalt pågår. Fra asfalteringen begynner, kan vi ikke påregne å få bilen ut eller inn av garasjen mens arbeidet pågår. Dere får da bruke kreative løsninger for annen parkering og gjøre det beste ut av situasjonen.

Nylagt asfalt:

Vi vil gjøre oppmerksom på at nylagt asfalt er relativt myk, den bør ikke kjøres på før dagen etter at den er lagt.

I forhold til skarpe gjenstander er den myk lenge. Derfor må dere ikke jekke opp bilen for hjulskift eller liknende ved å plassere jekken direkte på den nye asfalten. Legg en treplanke under jekken som beskyttelse.

Vi håper på velvillig samarbeid i forhold til at det kan bli noe vanskelige parkeringsforhold mens arbeidet pågår.

Hilsen Styret ØHV


23. mai 2013.

Første halvår av velkontingenten                                                             

Etter ønske fra generalforsamlingen, sendes fakturaene heretter ut med 3 ukers frist i stedet for 10 dager. Dette endrer selvfølgelig ikke noe på forfallsdatoen, kun at dere får fakturaen en uke tidligere.

Glem fakturadatoen på blanketten, det er bare en teknisk dato som fakturasystemet setter,
det er forfallsdatoen med rødt som gjelder.

Faktura for velkontingent første halvår 2013, sendes ut 30. mai.
Betalingsfristen er altså 20. juni, som før.

Husk å påføre kundenr. ved betaling over nettbank.

Styret ble bedt av generalforsamlingen i år, om å sende ut
inkassovarsel snarest mulig, til de som ikke har betalt etter opprinnelig forfall.

Ref. protokoll fra generalforsamlingen:

·               14 dager etter opprinnelig forfallsdato, sendes det ut Inkassovarsel til de som ikke har overholdtbetalingsfristen. Ny betalingsfrist på 14 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke blir
betalt, blir kravet oversendt til inkassobyrå som tar saken videre.

Som tidligere meddelt:

·               Gi oss beskjed hvis noen har midlertidig betalingsproblem, det er mye bedre for oss
enn at dere bare utsetter betalingen blindt, så slipper vi å bruke tid og krefter på
inkasso for å få inn kontingenten.

Parkering igjen, eller rettere sagt parkering forbudt:

Ref. årsberetningen: "Parkering foran hybelleiligheter med inngang fra OMV"

Det er nå, i henhold til tidligere kunngjøring i årsberetningen om lite gjennomtenkt parkering, malt sperremarkering på OMV utenfor de hybelleilighetene som har direkte utgang til veien.

Det er derved forbudt å parkere på all sperremarkering langs østsiden av OMV.

Styret forutsetter at alle respekterer dette parkeringsforbudet foran inngangene og gjør oppmerksom på at forbudet gjelder uansett om de parkerer foran egen inngang.

Hilsen Styret ØHV


Vårdugnaden 2013: PDF

Langvarig kulde og sen snøsmelting i år, har medført at vårdugnaden kommer noe senere enn forventet.
Vi tar sikte på dugnad torsdag den 25. april, så vi får ryddet opp før 1.mai.
Feiebilen kommer fredag 26. april.

Husk at bilene ikke må stå parkert langs Ole Messeltsvei
når feiebilen kommer fredag 26. april.

Rundskriv kommer i postkassene.

Dugnadskart PDF

Hilsen Styret i ØHV, 18.04.2013.Faktura på garasjetak 2013 er sendt ut pr. 5. mars.2013

Forfall: 15. mars 2013.

Se PDF-fil på denne linken


Vinteren lurer rundt hjørnet !                           26. november 2012 og 29. desember 2012

Vi har hatt et par snøfall allerede, som har gjort veiene våre glatte og ISS, som vi har avtale med om vintervedlikehold, kjørte da et par runder med strøing.

Sandkassene med strøsand for håndstrøing skal nå også være fylt opp.

Det er vanligvis veien opp til det øvre området som først blir kritisk, spesielt bakken opp mellom sameiene.

Det er ikke alltid like enkelt å følge med på når det plutselig blir glatt og strøing er påkrevet, derfor er styret også avhengig av at beboerne melder fra til styret når strøing trengs.

Jon-Martin Christiansen i styret, bor slik til at han har direkte utsyn fra kjøkkenvinduet, mot den mest kritiske delen av de glatte partiene på det øvre området. Han vil være styrets kontaktperson og følge opp vintervedlikeholdet.  Tlf. 900 92 314.

Hvis han, mot formodning ikke svarer, så vil Martin Gåsland følge opp. Tlf. 909 59 047.

Vi tar vintervedlikeholdet alvorlig og satser på at dette skal være så bra at ingen faller og ødelegger seg.

Et godt vintervedlikehold vil hindres av hensatte kjøretøy som ikke er i daglig bruk.

Kjøretøy som blir hensatt på våre fellesområder eller i Ole Messeltsvei, lengre enn 72 timer uten å være i bruk, vil få 24 timers varsel om å fjerne dette før det blir tauet vekk.

Til slutt ber vi om at alle følger parkeringsbestemmelsene (bl.a. ingen parkering foran garasjedørene), og ikke minst oppfordrer vi alle som har garasje, til å sette bilen sin inn der.

Hilsen Styret ØHV


Betalingspåminnelse

Manglende innbetaling av velkontingent!                             28. oktober 2012

Er det noen som har sett denne overskriften før?

Styret beklager at vi på nytt er nødt til å minne om kontingentinnbetalingen!

Det er nå 8 dager etter innbetalingsfristen for velkontingent for 2. halvår.

D.d. er det kun 70 % av beboerne som viser ansvar og har innbetalt sin velavgift for 2. halvår.
Det betyr altså at 3 av 10 av dere ikke har betalt.

Vi velger å tro at dette skyldes en forglemmelse.

Når innbetalingsblanketten kommer, er det bare med en gang å legge den inn for betaling i banken på forfallsdato.
Da hjelper banken deg å huske.

Det er ingen alarmerende nyhet at velkontingenten har forfall 20. juni og 20. oktober. Er det noen som har midlertidig betalingsproblem, så gi oss beskjed, slik at vi slipper å bruke tid og krefter på å mase på voksne mennesker.

Vi har sagt det før og beklager å måtte gjenta det: ØHV er ingen kredittinstitusjon.

Vi er avhengig av likvide midler for å kunne ordne opp i våre forpliktelser mot våre kreditorer.

Hvis ØHV ikke betaler regningene i tide, påløper det rentekostnader og i verste fall utsettelse av vedlikehold.

Styret ønsker ikke å sende krav til inkasso, men det vil bli gjort innen 4 uker etter forfall!

 Så derfor:

”Titt i skuffen”, finn frem innbetalingsblanketten og legg beløpet til betaling snarest.

I rettferdighetens navn kan vi opplyse at det er 3 rekker hvor samtlige innbetalte i tide.
Det er:

  • Husrekke F - nr. 78-96
  • Husrekke G - nr. 98-112
  • Husrekke K - nr. 166-176

Hvilken lettelse det ville være for styrets arbeidsmengde, hvis alle fulgte dette eksempelet ved neste korsvei.

M.v.h. Styret


Tyveri midt på lyse dagen.

En av våre beboere fikk uvedkommende besøk i sitt hus midt på lyse dagen av en person som tok seg inn på kjøkkenet mens eierne var tilstede i huset. En mobiltelefon som lå til lading på kjøkkenet ble stjålet og en person ble observert vandrende rundt på gangveiene, tydelig på søk etter noe å stjele.

Vær oppmerksom på ukjente personer nå i sommertiden. Landet vårt har dessverre besøk av en del folk som er ute etter å stjele ting av verdi, og vårt boligområde er tydeligvis ikke forskånet fra besøk av disse typene.

Lås ytterdøra selv om du er hjemme. Det er fort gjort å lukke opp døra og nappe en lommebok eller liknende fra en jakkelomme i garderoben. Dette til orientering.

 

Styret, 31.07.2012.


 

Dette gamle TV-apparatet dukket opp, hensatt bak garasjene, i forrige uke.

Hva i all verden er det som får noen til å gjøre noe slikt, i stedet for å kjøre det over til gjenbruksstasjonen på Brobekk, hvor det er gratis å bli kvitt det?

Nå må styret bruke tid og penger på å få det fjernet.

Skam deg du som har gjort det!


Styret, 20. mai 2012


Omlegging av garasjetakene

Generalforsamlingen 2012 vedtok, med stort flertall, styrets forslag til omlegging av garasjetakene. Budsjettert beløp er kr. 9.600,- pr. garasje.

Kostnadene fordeles på den enkelte garasje over 3 år.
Første innbetaling av 1/3-del sendes ut med forfall 15. mai 2012.
Andre innbetaling forfaller til betaling 15. mars 2013.
Siste innbetaling forfaller til betaling 15. mars 2014.

Årlig innbetaling til garasjefondet tas ut fra innkreving av velkontingenten, i prosjektperioden.
Det betyr en nettoøkning for garasjetakene på kr. 2.000,- pr. garasje pr. år.

Arbeidet med de første takene vil starte opp i år og hele prosjektperioden fordeles over en 3-års periode.

Første fakturering av 1/3-del for 2012, er i dag sendt ut til alle garasjeeiere.

Beløpet er kr. 3.200,- pr. garasje og følgelig kr. 6.400,- for de som eier 2 garasjer.
Forfall er 15. mai 2012.

Vi ber om at innbetalingsfristen overholdes. Det er viktig for likviditeten i prosjektet at den enkelte innbetaler sin andel i henhold til fristen.

Styret ØHV, 05.05.2012


Generalforsamling avviklet 23.04.2012

Saker til avstemming og vedtak:

Styrets forslag til omlegging av garasjetakene ble vedtatt med stort flertall.

Det betyr at styret sender ut faktura til samtlige for innbetaling av 1/3-del av budsjettert beløp, kr. 3.200,- pr. garasje, innen kort tid, forfall 15. mai 2012. Vi ber om at innbetalingsfristen overholdes.

Årsberetning og regnskap for 2011 ble enstemmig vedtatt.

Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.
Se oversiktstabell for årskontingent i 2012. Første halvdel av kontingenten har forfall 20.06.2012.

Alle personer på valg ble enstemmig valgt.
Det var gjenvalg på alle verv med unntak av en ny vara til styret, se oversikt over tillitsverv.

Protokollen legges ut så snart den er klar.

Styret.


23. mars 2012

Årets vårdugnad holdes torsdag 12. april

Klikk på linken for videre informasjon

Se skriv til alle småbarnsforeldre


10. mars 2012

Varsel om Generalforsamling i ØHV

Generalforsamlingen vil bli avholdt på Lutvann skole mandag 23. april 2012.

Saker/forsalg fra beboerne til behandling på Generalforsamlingen må være hos Styret innen
lørdag 17. mars 2012, og kan sendes til ØHV's postadresse eller leder Frode Myklebostad,
Ole Messelts vei 192.

Forslag må formuleres på en slik måte at det er mulig å ta stilling til forslaget under eventuell avstemning.

Styret


21.02.2012

Politiets utrykningskjøretøy til garasjeområdet vårt.

Hvis noen lurte på hva politiets utrykningskjøretøy gjorde ved garasjene våre på morgenen 21.02.2012, så er historien følgende:

Ved en rundtur på området for å sjekke strøingen, oppdaget jeg en parkert bil (Toyota) ytterst ved enden av garasjerekken nærmest skolen. Ved nærmere ettersyn så jeg at det lå to personer i bilen.
Jeg banket i bilruten uten å få noen som helst reaksjon. Om de sov, var bevisstløse eller døde for den saks skyld, kunne jeg ikke bedømme. Nødnummeret til politiet ble oppringt og politiet kom til stedet like etterpå. De klarte å vekke personene i bilen, en mann og en kvinne.

Politiet fant også såkalt ”brukerutstyr” i bilen og håndjern ble benyttet. Personene ble sjekket, men ikke innbrakt av politiet.

Politiet ble av undertegnede anmodet om å kjøre innimellom garasjene for kontroll på sine rutineoppdrag i området, da det tydeligvis foregår ulovligheter der. Vi oppfordrer også beboerne om å melde fra hvis det registreres mistenkelig aktivitet på området vårt.

Frode Myklebostad, formann


06.12.2011

Verandarekkverk i stål/glass: Varsel om prisjustering.
 

Ny avtale-justert pris: kr. 27.244,50 for 6 felt.

Ny pris gjelder for bestillinger etter 18. januar 2012.

Bestillinger før denne dato, vil leveres til gammel pris, kr. 23.400,-


04.12.2011 Orientering om garasjekontrakten - Se link PDF


20.11.2011 Parkering og inntauing - Se link PDF


15.11.2011 Viktig varsel fra Styret i ØHV -
                  Manglende innbetaling av Velkontingent - Se link PDF


28.05.2011

Krav på medlemskontingent for 1. halvår 2011 er nå sendt ut,
med forfall 20. juni d.å.
Vi ber om at betalingsfristen overholdes, så sparer det styret for ekstraarbeid med purringer.
Takk for hjelpen og god sommer!


17.05.2011

Hvor miljøbevisste er vi i ØHV?

Vi har i vår skiftet ut all gammel effektkrevende stolpebelysning.
Nå bruker vi miljøvennlig energisparende LED-belysning.

Oslo Renhold innførte 1. mai 2011 kildesortering av husholdningsavfall.
Hvor flinke er vi i ØHV til å sortere i de
blå og grønne posene?

Vi har innført årlig kultivering av tilvekst av trær og busker og derved åpnet opp vårt vakre område mot omverdenen.

Trær og busker som kastes i skogen resirkuleres ikke av naturen på flerfoldige tiår.

Det er nå tradisjon på bruk av kvistkvern med kontrollert deponering av flis.

Hvor flinke er vi til systematisk å bidra med små rekkevise dugnader utendørs?

Kortreist arbeidskraft i form av dugnad er miljøvennlig ressursbruk, og ikke minst økonomisk.

Det er fortsatt behov for å rydde vekk gamle etterlatenskaper i skogsområdet mellom ØHV og turveien til Lutvann.

Hva med bruk av litt kortreist arbeidskraft til rydding her?

Styret sørger gjerne for bortkjøring til miljøstasjon etterpå.

Boområdet vårt er en perle ved inngangen til Oslo-marka. Ta vare på omgivelsene!

God sommer til alle sammen!


16.05.2011

Utskifting til nye LED-armaturer er nå gjennomført (og flagget er heist).

De nye armaturene er levert av Philips Belysning og har justerbar lysstyrke, men
vil i oppstarts-perioden stå på full styrke.

Vi regner med at dette kan være noe terkt enkelte steder.

Vi vil etter en innkjørings- og testperiode gå over alle lampene og justere inn lysstyrken individuelt til et optimalt nivå med hensyn til
lysbehov / eventuell sjenanse.


Vårdugnad torsdag 28. april 2011

Info om dugnaden (PDF)      Dugnadskart PDF)
 

Parkering og parkering

Styret finner grunn til å minne om et par ting når det gjelder parkering langs Ole Messelts vei, og ikke minst manglende bruk av garasjene for de som disponerer bil:

Parkering utenfor garasjedørene:

Vi ser at det er enkelte garasjeeiere, fra nr. 1 til nr. 49 langs OMV, som velger å parkere bilen utenfor sin garasjedør i stedet for å kjøre bilen inn i garasjen, eller om det allerede står en bil der inne. I denne forbindelse gjør vi oppmerksom på at selv om selve garasjen eies av den enkelte boligeier, så står alle garasjene på felles grunn. Dvs. at området utenfor den enkeltes garasjedør IKKE er å regne som privat parkeringsplass. Dette området er del av fortauet langs veien. Spesielt på vinterføre, medfører denne parkeringen utenfor garasjedørene store problemer for snømåkingen. Vi har i år også fått beskjed fra firmaet som har ansvar for snømåking at arealet foran garasjene ikke vil bli måkt dersom det står "en-eneste-bil" foran garasjene.

På veiskulderen på motsatt side av veien, altså på høyre side når man kjører innover OMV, er det parkeringsplasser. Styret har satt opp nye anvisningsskilt som forteller utenforstående at dette er private parkeringsplasser. Bruk da disse.

 Langtidshensetting av biler og varehengere:

Styret har i høst sørget for borttauing av uregistrerte ”bilvrak” som har vært hensatt på parkeringsplasser i lengre tid. Med de få parkeringsplassene vi har til rådighet, er det ikke plass til slikt.

I henhold til tidligere rundskriv til beboerne i OMV, er det oppfordret om heller ikke å parkere varehengere for langtidsopplag på biloppstillingsplasser i eller ved OMV. Vi mener selvfølgelig ikke varehengere i bruk og som blir stående et par dager.

 Bruk av garasjene:

Det observeres at noen av garasjene benyttes til alt annet enn parkering av kjøretøy, for eksempel lagring av diverse ikke bilrelaterte saker og i verste fall foregår det ren verkstedvirksomhet i noen av garasjene. Dette må ikke forekomme.

Styret gjør i den forbindelse oppmerksom på garasjekontraktens bestemmelser for bruk av garasjene:

-Hvis husstanden disponerer bil, skal garasjen brukes til parkering av egen bil.

-Hvis husstanden ikke disponerer bil, kan vedkommende få anledning til å leie ut garasjen, men da kun til parkering av bil i daglig drift (ikke utleie for opplag) og fortrinnsvis til annen beboer i OMV som har behov for ekstra bilplass.

-All annen utilsiktet bruk av garasjene, som for eksempel mekanisk verksted eller reparasjon av biler, er strengt forbudt.

-Brannforsikringen vår dekker kun normal bruk av garasjene til parkering og brannfarlige væsker i åpen tilstand i forbindelse med bilreparasjoner kan få fatale følger.

Parkering i OMV i innersvingen,

mellom gangveien til hovedtrappa og frem t.o.m. OMV nr. 152 må ikke forekomme.

Dette er ulovlig parkering i sving i henhold til trafikkreglene og derved også trafikkfarlig.

Tenk en situasjon hvor det står biler parkert i innersvingen, så kommer det en bil på vei ut OMV og oversikten er sterkt begrenset grunnet parkeringen. I samme øyeblikk kommer det et barn i stor fart ned gangveien og rett ut i veien. Ønsker vi en slik potensiell farlig situasjon?

 Selv om veien er privat, gjelder trafikkreglene så lenge veien er åpen for offentligheten.

Til slutt: Vinteren nærmer seg, bruk garasjene til parkering de som har, derved lettes snømåkingen!

Styret ØHV, 29. oktober 2010.

Kenneth Tveito, formann


Varmekabler på plass og koplet

Vi skriver fredag 29. oktober 2010 og varmekablene er på plass i bakken med nylagt asfalt oppå og ferdig koplet.

 Strømmen er nå satt på og temperaturområdet satt til +2,5 til –10 grader.

 På ytterveggen av elektrikerboden er det montert en termostat og en kontrollampe.

Lampen lyser når bryteren er på og det er strøm frem til kabelen.

For øvrig regulerer kabelen seg selv etter termostaten.

 Lampen skal altså lyse hele tiden og slukker kun når bryteren inne er avslått, eller hvis sikringen av en eller annen grunn slår ut.

 Altså, hvis kontrollampen på veggen ikke lyser i vinterhalvåret, får ikke varmekabelen strøm og styrets utekontakt må varsles omgående.

Frode Myklebostad, tlf. 900 50 270 eller frode@mybo.no.

 Lykke til på trygge gangveier i vinter.

 Styret ØHV


Oppdatering - Legging av varmekabler

 Det er ikke alt som går på skinner i ”Bygg- og anleggsbransjen”.

 Dessverre kom oppstarten litt for sent i gang. Vi hadde litt mer problemer med grunnarbeidene enn forutsatt og arbeidet med kablene har blitt noe forsinket. Derved blir ting forskjøvet.

 Asfalt leveres ikke på fredager og vi vil ikke at kablene skal ligge åpne over helgen.

 På mandag 25.10. er det meldt regnvær og asfalt bør ikke legges når det regner.

 Dessverre vil derfor ikke alt være i orden og koplet i løpet av uke 42 som først planlagt.

 I praksis betyr dette at leggingen av kabler oppover bakken mot hovedtrappa, antakelig ikke kan påbegynnes før tirsdag 26.10.  Da er det nemlig meldt klarvær på tirsdag.

Vi beklager forsinkelsen og håper den vil være glemt når alt er på plass og gangsonene er isfrie på vinterføre.

Styret 21. okt. 2010.


Legging av varmekabler

Som sikkert flere har observert allerede, så er i dag asfalten skåret der hvor det i henhold til GF-vedtak skal legges varmekabler på området.

 Tidlig neste uke (uke 42) vil asfalten bli gravet bort og grunnen forberedt for legging av varmekabler. Så vil kablene bli lagt ned og deretter blir det asfaltert over.

 Alt skal være i orden og koplet i løpet av uken, slik at vi i bokstavelig forstand kan gå vinteren trygt i møte på disse strekningene.

Vi ber om forståelse for at det ikke må kjøres med bil på disse strekningene før den nye asfalten er lagt og kablene dekket.

Styret 14. okt. 2010.


Henstilling fra Styret om samarbeid ved vedlikehold

Styret har på styremøte behandlet den åpenbare mangel på kommunikasjon mellom naboer ved beising av husvegger. I rekkehusområdet vårt står to og to hus sammen mellom betongskiller og disse bør beises samtidig, og med samme farge. I dag er det store forskjeller når det har vært beiset, store skiller midt på vegger, ulike fargenyanser og dette ser mildt sagt ikke bra ut.

Refererer her igjen til reguleringsplan S-4234:Fargevalget skal gjelde en hel rekke av boligene”.

Vi vet at slike elementer har betydning når vårt boområde skal verdifastsettes gjennom salg av boliger, vurdering av eiendomsmeglere, generell oppgradering etc.

Dette er ikke et pålegg, men en henstilling om enkle tiltak som kan gjøre området vårt penere og mer attraktivt.

Med vennlig hilsen
for styret i Øvre Haukåsen Velforening

Kenneth Tveito
formann


Velkontingent for 2010

 Vi har i dag sendt ut første halvpart av velkontingenten med forfall 20. juni. Garasjestrøm er i sin helhet fakturert sammen med 1. avdrag.

 Nytt av året, er at vi nå i juni kun sender ut faktura på 1. halvpart med forfall 20. juni.

På fakturaen står det: Fakturert 0,5 som altså betyr en halvpart.

Faktura for 2. halvpart, med forfall 20. oktober, blir sendt ut separat, ca. 1. oktober.

Dette fordi at 2. halvpart av kontingenten ikke skal gå i glemmeboken. Det var dessverre en del for mange som havnet der i fjor.

Noen få har på fakturaen fått en kreditsum: Produkt nr. 25, Refusjon av for mye innbetalt. Dette gjelder noen få som for 2009 ble feilfakturert og derved betalte inn litt for mye.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at vi for 2010 kommer til å følge reglene for inkasso for de som ikke overholder betalingsfristen.

Dette betyr: 14 dager etter opprinnelig forfallsdato, sendes det ut Inkassovarsel til de som ikke har overholdt betalingsfristen. Ny betalingsfrist på 14 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke blir betalt, blir kravet oversendt til inkassobyrå som tar saken videre.

Dette er i tråd med det som er gjengitt i ØHV’s Årsberetning for 2009, og som også ble opplyst på generalforsamlingen 20. april 2010.

ØHV Styret, 04.06.2010


Nytt sikringsskap

 

Sikringsskapet til utebelysning og TV-anlegg, på endeveggen hos Skjeggedal, vil bli skiftet mandag 10. mai 2010.

 

Arbeidet vil starte opp kl. 08.00 og vil være ferdig i løpet av dagen.

 

Det kan bli perioder på dagtid hvor TV-signalene blir borte som følge av dette. 

Det er ikke mulig å anslå hvilket tidspunkt på dagen det vil skje, men vi vil bestrebe oss på at den utkoplingen blir kortest mulig.

 

Evnt. spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Frode Myklebostad
mobile phone: 900 50 270
e-mail: frode@mybo.no

 


Vårdugnad tirsdag 27. april 2010

Info om dugnaden        Dugnadskart
 

Generalforsamlingen 2010 blir tirsdag 20. april, kl. 18.00, i Samlingssalen på Lutvann skole.

Saker/forslag fra beboerne til behandling på Generalforsamlingen må være hos Styret innen
søndag 11. mars 2010, og kan sendes til ØHV's postadresse eller til Leder Kenneth Tveito,
Ole Messelts vei 22.

Forslag må formuleres på en slik måte at det er mulig å ta stilling til forslaget under eventuell avstemming.


Vi minner om at medlemskontingenten for siste halvdel av 2009 forfalt til betaling
15. oktober-09.

For å unngå purring/innkassokrav, ber vi om at de som står til rest med sin betaling innbetaler det skyldige beløp snarest.

Se Medlemskontingent


Asfaltreparasjoner

Asfaltreparasjoner er bestilt til utførelse uke 47/48-09.


Sandkasser på området

Oppfylling er bestilt og vil bli utført uke 47/48-09.


Fjellsikring foregår langs indre kjørevei i uke 33 (11-14. august)

Som meddelt og vedtatt på siste Generalforsamling, er arbeidet med å sikre fjellskrenten langs indre kjørevei nå igangsatt. Arbeidet foregår under ansvar fra geolog hos firma Multiconsult. Utførende entreprenør er Fjerby AS.

Rensking av løsmasser utføres på tirsdag. På onsdag starter arbeidet med å bore inn nye sikringsstag.
Arbeidet beregnes avsluttet i løpet av uken, deretter vil løsmassene langs veien bli kjørt bort.

Vi håper på forståelse fra beboerne om at veien må holdes stengt under utførelsen av arbeidet.

Kjøring til det øvre feltet, opp bakken, må i denne perioden begrenses mest mulig når sikringsarbeidet pågår ved fjellknatten nedenfor Rekke D.


Vårdugnad 30. april 2009

Info om dugnaden        Dugnadskart
 

22.04.2009: Utbyggingsprosjektet
 

På Generalforsamlingen 2009 ble det gitt utfyllende informasjon om utbygging på eksisterende verandaer, inklusiv nytt verandarekkverk. Løsningsforslagene er innenfor rammen av det reguleringsplanen tillater.

 

Når det gjelder utbygging av ny veranda utenfor eksisterende fasade, så vil vi komme tilbake til det litt senere da dette prosjektet krever statiske beregninger av fasaden for oppheng av verandaene.

 

Alle forslagene til utbygging på eksisterende veranda, etter vedtak på Generalforsamlingen 2009, er nå låst til bestemte maler for fotavtrykk og fasade. 

 

På samme måte er konstruksjonsløsningen for nytt verandarekkverk vedtatt av Generalforsamlingen 2009. Nytt rekkverk skal være i syrefast stål med 8mm herdet laminert glass. Glasset kan være klart eller frostet etter eget ønske. (se detaljert beskrivelse under utbyggingsprosjektet ”GF-vedtak til nytt verandarekkverk”).

 

03.04.2009: Årsemeldingen for 2008 er lagt ut

Følg linken


01.03.2009 Snø på garasjetakene

Det ligger store mengder med tung snø på takene våre nå. Spesielt på de sydvendte takene på
garasjetomta, samt takene på garasjene langs OMV, ligger det mye snø. Vi registrerer at enkelte
allerede er i gang med å lempe ned snø fra garasjetakene og det er bra.

For å avhjelpe fjerning av den snøen som da blir liggende på bakken foran garasjedørene, har
Styret vurdert at vi tar kostnaden med å leie inn en hjullaster for å gjøre jobben.

Hjullaster for fjerning av snø er bestilt til lørdag 7. mars 2009, fra kl. 15.00.

Det er kjempefint om de som da vil måke takene sine sørger for at dette gjøres før hjullasteren kommer, slik at vi slipper å betale for mer ventetid enn nødvendig på den.

Vær forsiktig med takshingelen, ikke skrap helt ned, la det ligge igjen et tynt lag!

Hilsen Styret.


Informasjon 1. mars 2009

Ordinær Generalforsamling i Øvre Haukåsen Velforening avholdes
mandag 20. april 2009, kl. 18.00 i Samlingssalen på Lutvann skole
.

Forslag fra beboerne til behandling på Generalforsamlingen må være hos Styret innen
fredag 13. mars 2009, og kan sendes til ØHV's postadresse meller til Leder Kenneth Tveito,
Ole Messelts vei 22.

(Tidligere) Planforslag til offentlig ettersyn – Johan Castbergs vei 43 og 15

Høsten 2006 sendte Plan og bygningsetaten ut, til offentlig ettersyn, et planforslag for utbygging av et område ved steinfyllingen over den gamle Trosterud-dammen.

Dette planforslaget hadde vært oppe, og blitt forkastet, 3 ganger tidligere. Forslaget forrige gang besto av 3 etg. blokkbebyggelse med til sammen 30 leiligheter, rett inn fra turveien som går inn i marka ved steinfyllingen over den gamle Trosterud-dammen. Hvis denne planen hadde blitt aktualisert ville den ha medført store konsekvenser for beboerne i ØHV i tillegg til den øvrige eksisterende bebyggelse i området.

Det ble den gang (høsten 2006) sendt protestbrev fra ØHV ved daværende formann, samt protestbrev fra rekke L (den nærmeste berørte husrekken) ved rekkekontakt, pluss ett personlig protestbrev fra beboer i rekke L. I tillegg ble det sendt inn massive protester fra andre tilliggende naboer og fra offentlige etater.

Disse bemerkningene kan leses her: JohanCastbergs43_bemerkninger

Nå (nov. 2008) er det nok en gang lagt ut et revidert planforslag for det samme området og vi legger her hele saken ut på hjemmesiden til informasjon.

Tydeligvis har protester fra forrige runde blitt lagt til grunn i dette reviderte planforslaget og bebyggelsen er nå redusert til 3 rekkehus med til sammen 9 leiligheter. I tillegg er byggene trukket lengst mulig vekk fra ØHV’s bebyggelse og tidligere foreslått innkjøring fra nord er fraveket og i sin helhet lagt til avkjøringsveien fra Johan Castbergsvei.

For beboerne i ØHV synes det nye forslaget ikke lengre å ha noen innvirkning på de trafikale forhold. De foreslåtte husene synes heller ikke å være sjenerende for rekke L i ØHV.

På den annen side vil trafikken i den fra før av trange Johan Castbergsvei øke og det vil medføre en fortetning av boligmassen. Den enkelte får se på planforslaget og gjøre opp sin egen mening. Bemerkninger må sendes Plan- og bygningsetaten innen 17.12.2008.

(Revidert) Planforslag til offentlig ettersyn – Johan Castbergs vei 43 og 15

Følgende informasjonsbrev er sendt ut fra Plan- og bygningsetaten:

Brev vedrørende planforslag: Planforslag.pdf

Hele saken kan leses her:
JohanCastbergs43_forslagsaksfremstilling
JohanCastbergs43_plankart
JohanCastbergs43_saksfremstilling

 

Informasjon 7. desember 2008


Tilbud om radonmålinger fra Oslo kommune

Styret minner om at det medio november ble sendt ut følgende tilbud fra Helse og velferdsetaten i Oslo kommune. Tilbudet var personlig adressert.

I fall noen skulle ha glemt det eller forlagt tilbudsbrevet, gjengir vi det nedenfor:

 Helse- og velferdsetaten og Gammadata tilbyr radonmålinger til redusert pris

HEV og Gammadata tilbyr komplett målepakke til kr 395,-. I løpet av de nærmeste ukene vil radonutsatte husstander i Oslo få et brev fra Helse- og velferdsetaten og Gammadata om tilbudet. 

PDF-fil fra Oslo Kommune om Radonmåling finner du her
 

Informasjon 18. november 2008

Medlemskontingenten for 2008

Vi minner om at medlemskontingenten forfalt 15/6 og 15/10.
Vi oppfordrer de som ikke har betalt om å gjøre dette omgående.

Rekkekontaktmøte

Det er innkalt til møte for rekkekontaktene 20. november, for å oppdatere og gå igjennom
rekkekontaktenes ansvar og gjøremål.

Styremøte

Neste styremøte er berammet til 1. desember.
Ta gjerne kontakt dersom det er noe du vil ha tatt opp.
 

Informasjon 15. juni 2008

Styret ønsker alle medlemmene en riktig god sommer.

Første styremøte etter ferien blir 13. august.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du vil ha tatt opp.

-------

Det er etter ønske fra medlemmene opprettet en ny side som heter "Kjøp, salg, leie".

Når man går inn på denne siden, vil overskriften være "Medlemmenes side", dette for at ikke Velforeningen skal ha noe med dette å gjøre annet enn å sette inn annonsen. Medlemmene kan da sende inn ønsket annonsetekst til post@olemesseltsvei.com.
 

Informasjon 23. mai 2008

 

Til medlemmer av Øvre Haukåsen Velforening:       www.olemesseltsvei.com

Etter Generalforsamlingen 22. april har Styret jobbet med å få opp en hjemmeside for ØHV.

Formålet med dette er å skape en tidsriktig og hurtig tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonskanal mellom beboerne og Styret. Denne siden er nå under kontinuerlig utarbeidelse og utvikling og etter hvert skal all nødvendig informasjon om ØHV kunne finnes her.

Siden vil være generelt tilgjengelig for alle som ”er på nett”.

I menyen til venstre vil dere finne en del avsnitt som angir forskjellig innhold. Vi har allerede lagt ut noe informasjon under enkelte av disse avsnittene og mer vil komme.

Under avsnittet Kontakt vil dere finne en e-postadresse som også kan fungere som en toveis kommunikasjon nå i startfasen. Send gjerne en e-post med forslag til hva dere syns er viktig å ha på denne siden. Vi er avhengig av konstruktive tilbakemeldinger for at dette skal bli brukervennlig.

Under avsnittet Styret vil dere finne e-postadresse direkte til det enkelte styremedlem.

For at det skal bli en ”myk overgang” fra direkte informasjon i postkassa, til oppsøkende informasjon på nettet, kommer vi til å sende en e-post til medlemmene, med link til hjemmesiden, hver gang vi legger ut informasjon om viktige nyheter.

Dette vil selvfølgelig gjelde alle medlemmer med e-postadresse, de som ikke har e-postadresse vil få informasjonen tilsendt pr. vanlig post.

I første omgang nå, ønsker vi derfor å få tilsendt e-postadresse fra ALLE medlemmer som har en slik. Dette gjøres på følgende måte:

Under Kontakt i venstre marg, finner dere den e-postadressen dere skal bruke for å sende inn deres egen e-postadresse. Dere må i samme e-post opplyse om navn og gateadresse i Ole Messeltsvei. Deretter vil kontakt være opprettet. Dere vil selv være ansvarlig for at vi til enhver tid har riktig e-postadresse innmeldt.

De som ikke har e-postadresse og følgelig må få informasjon tilsendt pr. vanlig post, sender beskjed om dette til sekretæren:
Bente Lise Dagenborg, Ole Messeltsvei 18, 0676 Oslo.

Vi ønsker lykke til og håper flest mulig vil benytte seg av den nye hjemmesiden vår.

Hilsen Styret i ØHV

 

Lagre